Noordhove ’86 bestaat, zoals de naam al suggereert, sinds 1986. In de begintijd, voordat het wijkgebouw ’t Span was gebouwd, werden de activiteiten in de basisschool de Baanbreker gehouden, maar gezien de ruimte en de beschikbare tijd vielen de activiteiten nogal mee. In 1989 werd het wijkgebouw opgeleverd en kon de vereniging zich echt gaan ontwikkelen.

Het wijkgebouw had in die tijd een dubbele functie. Naast de activiteiten van de wijkvereniging, die zich voornamelijk in de avonduren afspeelden, waren overdag de activiteiten van de stichting Welzijn Ouderen Zoetermeer (WOZ) die voor de toeloop naar ’t Span zorgden.

 

Medio jaren ’90 hebben de besturen van zowel de wijkvereniging als van Stichting WOZ besloten samen te gaan in de wijkvereniging Noordhove ’86. Door deze samenvoeging werd een grotere mate van communicatie en samenwerking bereikt en financieel had deze beslissing ook een paar voordelen.

 

In de jaren 90 bleek dat er voor de Noordhovense jeugd ook een behoefte was aan een ruimte waarin zij zich met vrienden konden ontspannen. In eerste instantie werden de jongeren in het buurthuis ontvangen waarbij de vrijwilligers van de vereniging er voor zorgden dat de benodigde spullen klaar stonden en dat er iemand achter de bar stond. Al snel bleek dat er voor de jeugd te weinig dagdelen beschikbaar waren door alle andere activiteiten.

 

In overleg met de gemeente en de wijkvereniging is toen besloten om een extra ruimte aan het wijkgebouw te bouwen voor de jeugd. Dit stuk is in 1995 opgeleverd en heeft heel toepasselijk de naam ‘t Outspan gekregen.

 

De ruimte werd ingericht en geschilderd samen met de jongeren, waardoor er niet alleen frissere kleuren op de muren kwamen maar er ook een inrichting geheel naar de smaak van de jeugd kwam.

 

Stichting MOOI heeft namens de gemeente jarenlang het OUTSpan beheerd en in goede banen weten te leiden. Helaas is om diverse redenen het Outspan sinds 2014 gesloten en is de ruimte bij de rest van het wijkcentrum getrokken.