Badmintonvereniging Zoetermeer

Welkom op de pagina van Badmintonvereniging Zoetermeer!

Spring direct naar:

Wie zijn wij

Badmintonvereniging Zoetermeer is een vereniging binnen de Wijkvereniging maar beperken ons niet alleen tot de wijk Noordhove, onze leden komen overal vandaag. 

Al vele jaren wordt deze sport beoefend door de leden die elke week trouw naar ‘hun’ sportzaal komen. Wij doen dit uiteraard allemaal met veel plezier.

Uiteraard zijn we altijd op zoek naar nieuwe leden om het nog gezelliger te maken! Heb je zin om eens langs te komen, je bent altijd welkom! Er is altijd iemand van het bestuur aanwezig in de zaal voor evt vragen. En een introductieles is natuurlijk gratis!

Praktische informatie
  • Locatie: Sporthal Noordhove, Lijnbaan 311, Zoetermeer
  • Tijden: Elke zondag van 10:00 tot 12:30
  • Route: Je route via Google Maps
  • Contact: Stuur een Mail
  • Contributie: 110,- euro per jaar (vooraf te voldoen)
Ons bestuur

Badmintonvereniging Zoetermeer heeft een eigen bestuur die de dagelijkse leiding heeft. 

Paul

Voorzitter

Marianne

Secretaris

Willem

Public Relations

De badmintonvereniging in beeld
Nieuws

Geen berichten gevonden!

Regelement

Om alles soepel te laten verlopen hebben we een regelement opgesteld: 

Artikel 1: RICHTLIJNEN 

De zaalhuur is van 10.00 tot 12.30 uur. Het is niet toegestaan om vroeger dan 09.50 uur de zaal te betreden. 

Wij spelen met een afhangbord. Elke partij duurt 15 minuten. 

Het is niet toegestaan een label van een ander te verplaatsen indien dit niet is gewenst.

Artikel 2: DOEL

Wij zijn een sociale badmintonclub die gericht is op gezelligheid en waarbij het niet uitmaakt of je nu beginnend of een meer geoefende speler bent. Iedereen is daarom welkom. 

Artikel 3: BADMINTONCOMMISSIE

De badmintoncommissie is aangesteld door de wijkvereniging  en geeft leiding en houdt toezicht en bestaat uit de volgende leden/functies:

  1. Voorzitter
  2. Ledenadministratie
  3. Algemeen (uitjes e.d.)
Artikel 4: LEDEN

Leden zijn iedereen die zich hebben opgegeven om lid te worden van de badmintonclub Noordhove.

Leden zijn verplicht eventuele adreswijzigingen bij het commissielid ledenadministratie te melden.

Mogelijke nieuwe leden mogen max. 2 x gratis proefspelen indien er voldoende plaats is en het commissielid ledenadministratie hiervan op de hoogte is gesteld.

De minimumleeftijd om lid te worden is 16 jaar. 

De leiding/commissielid is gerechtigd een wachtlijst in te stellen. De leiding/commissielid is gerechtigd af te wijken van de algemeen geldende regel dat aanvragen tot het lidmaatschap in volgorde van binnenkomst moet worden afgehandeld. Dit om balans te houden tussen de beginners en de wat meer ervaren spelers.

Door toe te treden als lid bij onze club onderwerpt ieder lid zich aan dit reglement.

Ieder lid is verplicht zich te onthouden van handelingen die in strijd zijn met de belangen van onze club.

Klachten dienen aan de leiding of een commissielid gemeld te worden.

Artikel 5: CONTRIBUTIE

De contributie moet 1 x per jaar betaald worden voor het ingaan van het nieuwe seizoen dat loopt van januari t/m december. De leden dienen hun contributie voor 15 december over te maken naar de wijkvereniging Noordhove. 

Indien niet tijdig aan de betalingsverplichting is voldaan kan de toegang tot de zaal worden geweigerd.

Artikel 6: OPZEGGING

Opzegging dient schriftelijk of per mail, één kalendermaand van tevoren van betreffend jaar, aangegeven te worden.

Er vind geen restitutie van de contributie plaats van de maanden dat er niet gespeeld kan worden i.v.m. blessure en/of andere zaken.

Leden dienen er zelf zorg voor te dragen op tijd op te zeggen.

Artikel 7: ALGEMENE VERORDENINGEN

Het is niet toegestaan om met drank, rook of etenswaren zich in de zaal te begeven zonder toestemming van de leiding. Bij het verlaten van de zaal moet deze opgeruimd en vrij van rommel zijn.

Het is niet toegestaan om de sportzaal met buitenschoenen en schoenen met zwarte zolen te betreden.

De wijkvereniging en de leiding/commissielid stelt zich niet aansprakelijk voor de door de leden opgelopen letsel en voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen.

Artikel 8: LEIDING/COMMISSIELID

De leiding/commissielid draagt zorg voor het naleven van het reglement.